korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Rotalia fondid » Rotalia stipendiumikonkurss

Rotalia stipendiumikonkursi väljakuulutamine 2020/2021. õppeaastaks

Rotalia Foundation (USA) ja Sihtasutus Rotalia Fond, omades ühiseid sihte, eelkõige eesti tudengite hariduspüüdele kaasaaitamisel, teevad koostööd nende sihtide saavutamiseks. Selles koostöös Sihtasutus Rotalia Fond, edaspidi fond, kuulutab välja kuni 50 stipendiumi à 2000 € Eesti avalik-õiguslike ülikoolide* (, TalTech, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) üliõpilastele, kes praegu õpivad päevases täiskoormusega õppes:

 • kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõpe, diplomiõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe) 2. aastal,
 • integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või
 • kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal

Prognooside kohaselt jagatakse välja vähemalt 25 stipendiumi. Vaatamata sellele et olukord maailmas on hetkel ettearvamatu, on siiski ka lootus tavapärasele 50-le stipendiumile.

Stipendium antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel ning ei ole mõeldud välisüliõpilastele.

Sooviavaldus tuleb saata hiljemalt 3. juuniks 2020. a fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Mark'i nimele aadressile Ülikooli 18 ruum 120, 50090 TARTU. Kvalifitseeruvad ka 03.06.2020 postitempli kuupäevaga sooviavaldused.

Vormikohases sooviavalduses (koos fotoga) esitatakse:

 • isiku- ja kontaktandmed
 • hariduskäik
 • senine töökogemus
 • vabatahtlik tegevus rahvuslikes, heategevuslikes, kristlikes ning noorte- ja kultuuriorganisatsioonides (nt Kaitseliit, Naiskodukaitse, noorkotkad, kodutütred, skautlus, üliõpilaskond, korporatsioonid, seltsid, muud noorte- ja kultuuriorganisatsioonid)
 • teenistus EV kaitsejõududes
 • perspektiiv, kuidas taotleja kavatseb oma õpinguid kasutada Eesti riigi ja rahva hüvanguks
 • milliseid õppetoetusi ja stipendiume on taotleja varasemalt saanud või kuidas oma õpinguid finantseerinud
 • andmed õppeedukuse kohta kokkuvõtvalt, õppekoormus (täis- või osakoormusega õpe) ja kaalutud keskmine hinne

Sooviavaldusele lisatakse:

 • elulugu jutustavas vormis, käsitsi kirjutatud, mitte enam kui 1 lehel
 • tõend õppimise kohta, milles on ära märgitud õppekava ja selle kood, õppevorm (s.t päevaõpe või sessioonõpe), koormus (täis- või osakoormus), üliõpilase õpingute  staatus ehk mitmenda aasta üliõpilane tõendi väljastamise kuupäeval on; märge akadeemilise puhkuse kohta (kui on, siis ajavahemik/ei ole) ning kas saab/ei saa kevadsemestril eriala- või tulemusstipendiumi või ka vajaduspõhist eritoetust (teatise võtmisel dekanaadist/instituudist/kolledžist tuleb neid aspekte rõhutada)
 • dekanaadis/instituudis/kolledžis kinnitatud väljavõte akadeemilisest õiendist koos ainepunktide, hinnete ja hinnete kaalutud keskmise äranäitamisega; 1. aasta magistrantidel tuleb lisada ka koopia 1. kõrgharidusastme diplomist ja selle juurde kuuluvast akadeemilisest õiendist (tõestatud volitatud töötaja poolt vastavas kõrgkoolis)
 • oma kodukõrgkooli korralise õppejõu argumenteeritud soovituskiri

Lae avalduse vorm alla DOCX või PDF formaadis.

Erandina antakse nende kuni 50ne stipendiumi hulgas kaks Bruno ja Helge Laan’e nimelist stipendiumi Tallinna Nõmme Gümnaasiumi abiturientidele, kes alustavad uuest õppeaastast õpinguid eelpoolmainitud ülikoolides.

Stipendiaadid selguvad juulikuu lõpuks ja antakse üle õppeaasta alguses Tartus, Rotalia majas toimuval aktusel. Stipendiumi saamisest teatatakse stipendiaatidele e-postiga. Stipendiumi mittesaamist komitee ei põhjenda.

Rotalia stipendiumikonkurssi korraldab Sihtasutus Rotalia Fond. Stipendiumikonkursi läbiviimine on võimalik tänu Rotalia Fondile suunatud lahkele annetusele Rotalia Foundationi (USA) poolt.

 

Aare Abroi
Rotalia stipendiumikomitee esimees

 

Täiendav teave:
Sirje Mark, Rotalia stipendiumikomitee sekretär
e-post: sirje.mark@ut.ee
telefon: 507 3729
postiaadress: Ülikooli 18, 50090 TARTU

 

13. mai 2020. a

 

* Eesti avaõiguslikud ülikoolid:

 • TÜ – Tartu Ülikool
 • TalTech – Tallinna Tehnikaülikool
 • EMÜ – Eesti Maaülikool
 • TLÜ – Tallinna Ülikool
 • EMTA – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • EKA – Eesti Kunstiakadeemia
Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.