Rotalia Foundation stipendiaatide väljakuulutamine

29.07.2013

Rotalia fond USAs on suur au kuulutada välja selle õppeaasta stipendiaadid. Stipendiumid antakse üle õppeaasta alguses Tartus, Rotalia majas toimuval aktusel.

Lisainformatsioon: 507 3729, e-post: sirje.mark@ut.ee.