Rotalia Foundation stipendiumikonkurss 2013/2014 õppeaastaks

25.03.2013

Rotalia Foundation (USA), edaspidi fond, kuulutab välja 50 stipendiumi a' 2000 € Eesti avaõiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) praegu päevases õppes õppivatele 2. aasta bakalaureuse- ja 1. aasta magistriastme üliõpilastele. Stipendium antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel.

Sooviavaldus tuleb saata hiljemalt 2. maiks 2013. a fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Mark'i nimele aadressile Ülikooli 18, 50090 TARTU. Sooviavalduse (kinnises ümbrikus) võib tööpäevadel ka ise tuua Tartu Ülikooli peahoones asuvasse postikantseleisse (Ülikooli 18 ruum 120 kell 8-11 ja 13-16). Kvalifitseeruvad ka 02.05.2013 postitempli kuupäevaga sooviavaldused.

Loe täpsemalt stipendimikonkurssist >