Varustusvalitsuse 94. aastapäev

22.11.2012

Kaitseväe Logistikakeskus ja korporatsioon Rotalia tähistasid Varustusvalitsuse loomise 94. aastapäeva.

„Meil on väga meel, et organiseerunud tudengid ei unusta oma vilistlaste teeneid ning seavad nende kangelasteod endale eeskujuks. Lugupidamine ja austus Vabadussõja kangelaste vastu aitab seada eesmärke ja sihte meie õppivale noorsoole, et olla esivanematega võrdväärsed ning saavutada võib-olla neist isegi rohkem," ütles Logistikakeskuse ülem kolonelleitnant Kalev Koidumäe.

Korporatsioon Rotalia esindus osales eile sõnavõtu ja oma lipuga Varustusvalitsuse 94. aastapäevale pühendatud pidulikul tseremoonial Hiiu-Rahu kalmistul oma vilistlase, Eesti sõjaväelogistika looja ja Varustusvalitsuse esimene ülema kindralmajor Rudolf Reimanni haual.

Pärast mälestustseremooniat võtsid korporatsioon Rotalia esindajad osa Logistikakeskuse ülema antud pidulikust lõunasöögist. Lõunasöögi raames tegi akadeemilise ettekande korporatsioon Rotalia ja Varustusvalitsuse rollist Vabadussõjas Logistikakeskuse teabeohvitser kapten Marek Miil. Lisaks arutasid sõjaväelogistikud ja Rotalia liikmed edasise ühistegevuse võimaluste üle. Ürituse lõppedes kinkis Logistikakeskuse ülem kolonelleitnant Kalev Koidumäe korporatsioon Rotaliale sõjaväelogistikute pühendusega kindralmajor Reimanni portreefoto.

„Rotalia on oma loomisest peale kasvatanud tudengites isemaa-armastust ning lugupidamist esiisade saavutuste vastu. Eks see on ka üks põhjus, miks meie ridadesse on läbi aegade kuulunud tublisid ja oma tegudega silma paistnud ohvitsere," ütles korporatsioon Rotalia Tallinna koondise senior Martti Mandel.

10. novembril 1913. aastal loodud korporatsioon Rotalia ühendab eesti rahvusest meestudengeid vaatamata nende vanusele, majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale ning poliitilistele vaadetele. Rotalia kasvatab oma liikmeid nii vaimselt kui ka seltskondlikult kindla ja lähedase ühenduse ning tugeva distsipliini abil. Rotalia üheks eesmärgiks on luua eluaegsed sõprussidemed erinevate ülikoolide ja teaduskondade üliõpilaste ja vilistlaste vahel ning aidata kaasa nende eneseharimispüüdlustes, mis võimaldaks neil oma elusihte saavutada nii enda, oma rahva kui ka kodumaa hüvanguks.

Enne II maailmasõda kuulusid Rotaliasse rida tuntud sõjaväelasi nagu näiteks Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülemad kindralmajor Herbert Brede, kindralmajor Aleksander Jaakson, kolonel Jaan Rink, Sõjakooli ülem Herbert Grabbi, sanitaarkindralmajor Arthur Lossmann, õhukaitse ülem kindralmajor Richard Tomberg, kindralstaabi ülem kindralmajor Juhan Tõrvand ning kindralstaabi ülem ja kaitseminister kindralleitnant Nikolai Reek.

Vaata ka pilte üritusest »