Rotalia Foundation stipendiumikonkurss 2012/2013 õppeaastaks

31.03.2012

Rotalia Foundation (USA), edaspidi fond, kuulutab välja 50 stipendiumi a' 2000 € Eesti avaõiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) praegu päevases või statsionaarses õppevormis õppivatele 2. aasta bakalaureuse- või 1. aasta magistriastme üliõpilastele. Stipendiumi antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel.

Sooviavaldus tuleb saata 27. aprilliks 2012. a fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Mark'i nimele aadressil Ülikooli 18, 50090 TARTU. Sooviavalduse (kinnises ümbrikus) võib tööpäevadel ka ise tuua Tartu Ülikooli postikantseleisse (Ülikooli 18, ruum 121, kell 8-11 ja 13-16). Kvalifitseeruvad ka 27.04.2012 postitempli kuupäevaga sooviavaldused.

Loe täpsemalt stipendimikonkurssist >