Rotalia fond kuulutab välja 6 stipendiumit

01.10.2009

Ernst ja Gunnar Hiisi nimeline stipendium 5000 krooni väärtuses, bakalaureuseõppe üliõpilastele.

Karl Laantee nimeline stipendium 5000 krooni väärtuses, bakalaureuseõppe üliõpilastele.

Kaks reisistipendiumi USA või Kanada ülikoolide või nende raamatukogude külastamiseks summas 15 000 krooni, bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele.

Kaks reisistipendiumit, Kanadas ja USAs elavatele Eesti soost üliõpilasele mõlemad stipendiumid summas 15 000 krooni, Eesti külastamiseks.

Stipendiumi taotlemiseks palume esitada 20. oktoobriks 2009:

  • täidetud avaldus
  • CV (mitte üle ühe A4 lehe)
  • väljavõte õpingutulemustest
  • üks soovitus

Nimetatud dokumendid tuleb saata emaili aadressil fond@rotalia.ee. Reisistipendiumite juurde palume esitada kirjeldus reisi eesmärgist.

Taotluste läbivaatamisel hindab komisjon eelkõige taotleja õppeedukust ja ühiskondlikku aktiivsust.

Stipendiumite saajad tehakse teatavaks 10. novembriks 2009. aastal.