korp! Rotalia: www.rotalia.ee » FI

Rotalian periaatteet

Veljeskunta Rotalia (tästä eteenpäin Rotalia) on akateeminen osakunta, joka yhdistää vironmielisiä ja viron kieltä puhuvia miesopiskelijoita eri elämänaloilta riippumatta heidän iästä, sosiaalisesta statuksesta tai poliittisista vakaumuksista.

Veljeskunnassa vaalitaan korkeita moraalisia arvoja ja hyviä käytöstapoja. Siinä pyritään laajentamaan jäsenten elämänkatsomusta sekä tukemaan kaikenpuolisesti heidän henkilökohtaista kehitystä, vahvistaen sitä kautta myös Viron valtiota ja virolaista yhteiskuntaa.

Jäsenyys on elinikäinen. Rotalian jäsenet tukevat tarvittaessa toinen toisiaan, jakavat tunnustusta henkilökohtaisista saavutuksista ja auttavat vaikeina aikoina selviämään niistä.

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.