korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Ülevaade » Põhimõtted » Laulmiskord

Laulmiskord

Vilistlane laulu juhatamas

Laulmiskord Rotalias erineb kohati teiste korporatsioonide omadest. Peamiseks eripäraks on see, et laulujuhataja peab oma etteaste sooritama alati peast. Paljudes korporatsioonides ei ole see igapäevalaulude puhul kohustuslik. Kuid, kui laulusõnad on peas, tuleb ka juhatamine paremini välja ning laulu juhivad pigem adekvaatsemad inimesed, kuid ka seda peab cantandi jälgima.

Cantandi (lauluvanema) ülesandeks on ennekõike rebastele laulude ja laulukorra õpetamine. Teisalt on tal veto õigus ning võib nii lubada kui keelata kellelgi laulu juhatamist. Rebastel tuleb käia cantustundides ja õppida pähe 7 kohustuslikku laulu ning leibcantus (lemmiklaul vabal valikul). Neid peab kõiki oskama peast laulda ning juhatada ettenähtud korra järgi.

Laulu alustatakse tavaliselt rapiiriga vastu lauda lüües ning lausudes “silentium ad cantum” ja lõpetatakse sõnadega “cantus ex est”. Erijuhtudeks on siin Eesti Vabariigi hümn, mille puhul öeldakse “silentium ad hümn” ja “hümn ex est” ning leinalaul, mille puhul ei lööda rapiiriga ega lausuta sõnagi, vaid lihtsalt lauldakse.

Leinalaulu ajal võetakse teklid peast ning rapiiri hoitakse käes tera maa poole leina märgiks. Laulujuhataja ei võta kunagi teklit peast välja arvatud tekliga juhatades.

Rotalia 7 kohustuslikku laulu on järgmised:

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.