korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Ülevaade » Põhimõtted

Põhimõtted

Korporatsioon Rotalia (siin ja edaspidi Rotalia) ühendab eesti rahvusest meestudengeid vaatamata nende vanusele, majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale ning poliitilistele vaadetele.

Rotalia kasvatab oma liikmeid nii vaimselt kui ka seltskondlikult kindla ja lähedase ühenduse ning tugeva distsipliini abil. Rotalia eesmärgiks on luua eluaegsed sõprussidemed erinevate ülikoolide ja teaduskondade üliõpilaste ja vilistlaste vahel ning aidata kaasa nende eneseharimispüüdlustes, mis võimaldaks neil oma elusihte saavutada nii enda, oma rahva kui ka kodumaa hüvanguks.

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.