korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Ülevaade » Ajalugu » Tallinn

Tallinn

1918. aastal taastus Rotalia tegevus Tallinnas kodumaale koondunud liikmete hulgas ning 18. juuli peeti esimene konvendi koosolek ja 10. novembril kommerss Tallinnas.

Seoses Eesti Vabadussõja algusega astusid suurem osa kodumaal viibivatest korporatsiooni liikmetest väeteenistusse. Esimesena langes kodumaa eest 31. detsembril 1918. aastal Lehtse jaama juures Soomusrongi nr. 2 kuulipildujate komando ülem Richard Reiman.

1918. aasta lõpul oli liikmete nimestikus 29 liiget. Vabadussõja lõppedes lahkus aga suurem osa konvendi liikmeid Tallinnast. Tartu edasi õppima asus vaid paar liiget, kuid nendestki elas Tartus vaid üks. Selle tagajärjel hakkas konvendi elu Tallinnas raugema, eriti 1921. aasta lõpust alates. Konvendi üleviimine Tartusse ei tulnud sellises olukorras tõsiselt kõne alla. Samal ajal arvati korporatsioon Rotalia, kui Tartust eemalolev ja registreerimata korporatsioon, EKL-st välja langenuks.

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.