korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Ülevaade » Ajalugu » Peterburi

Peterburi

Edasiseks tegevust valiti juhtima presiidium ning üüriti ka kahetoaline korter Vassili saarel, mis jäi konvendi korterina püsima kuni Rotalia Peterburi ajajärgu lõpuni. 29. novembril oli pidulik koosolek, kus iga asutajaliige andis pühaliku tõotuse ja sai värvid kandmiseks. Enne seda olid nad lihtliikme õigustes.

Nüüd sai võimalikuks pühenduda rahulikule sisemisele tööle kooskõlas püstitatud eesmärkidega ja põhimõtetega. Peeti referaaditunde, seati sisse raamatukogu ning arendati lauluoskusi. 1. märtsil peeti esimene kommerss, mis möödus hoogsalt ja ülevas meeleolus.

Majanduslikult sai Rotalia tegevuse algatamiseks toetust laenuna Peterburi Eesti Laenu-Hoiu Ühisusest Otto Mägi lahkel kaasabil.

Tegevuse alates hakkas kasvama ka liikmete arv. Kui asutajaliikmeid oli olnud 10, siis tõusis konvendi liikmete arv juba samaks semestriks 16-ni. Haripunkti jõudis liikmete arv 1916. aasta I semestriks, mil Rotalia koguarvuks oli 26 liiget. Sellele arvule jäi liikmeskond püsima pea kogu Peterburis olemise aja.

1915. aastal oli Rotalia Eesti Korporatsioonide Liidu (EKL) asutajate hulgas.

1914. aastal puhkenud Maailmasõda ei jätnud oma mõju avaldamata ka Rotalia tegevusele. Juba sõja esimesel aastal astus väeteenistusse viis korporatsiooni liiget. Teisest küljest tõi sõda kaasa ka uusi ülesandeid, millede täitmisele rakendus ka korporatsioon Rotalia. Näiteks aidati kaasa Peterburi üliõpilaskonna poolt asutatud organisatsioonide vahelises toimkonnas tegeleda langenud, kadunud ja haavatud eesti sõjameestega. Peale selle võttis Rotalia oma liikmete kaudu osa mitmesugustest töödest Peterburi eesti seltskonna poolt ülalpeetava laatsareti kasuks, aidati korraldada Haridusseltsi suurpidusid, näitusmüüke jne.

Järgnevad sõja-aastad mõjutasid veelgi tugevemalt Rotalia tegevust. 1917. aastaks oli sõjavägi rahuliku töö juurest ära kiskunud 19 liiget 26-st ning 12. juulil langes lahingus rotalus Mihkel Mats. Sellele vaatamata ei katkestanud Rotalia oma tegevust. Alles enamlik riigipööre tõi järsu pöörde konvendi ellu. Konvendi korter ühes varandusega võeti 1917. aastal üle ja 1918. aasta alguses olid rotalused laiali paisatud üle kääriva Venemaa. Rotalia oli kaotanud kogu oma maise varanduse: mööbli, raamatukogu, kirjavahetuse jne. Kuid nagu hilisem ajalugu näitab, ühte kõige väärtuslikumat ei kaotanud nad ometigi - ühtekuuluvustunnet üksteisega.

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.