korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Tegevus » Struktuur

Struktuur

Korporatsioon Rotalia struktuuri iseloomustab neli erinevat mõõdet, mis omavahel haakuvad ja võimaldavad koos kõige paremini liikmeid iseloomustada. Nendeks on kodukoondise asukoht, liikmestaatus, akadeemiline vanus ning täidetav amet.

Kõige üldisemal tasandil jaotatakse Rotalia liikmeid 10 erinevas maailmapaigas asuva koondise vahel. Kuigi väliselt võib leida sarnasusi Rotalia koondistes leiduva suhete struktuuri ja teistes korporatsioonides levinud struktuuri vahel, eristub see märkimisväärselt oma põhiväärtuste poolest. Ajalooliselt on Rotalia igas oma tegevuses erilist rõhku pannud deviisi printsiipidele, millest siin väärib eraldi nimetamist „Ühistunne". Meie liikmete puhul tuleb tähele panna seda, et kõik alustavad võrdselt väärikatelt alustelt ning et iga struktuuriaste on loodud eesmärgiga veelgi avardada liikmete vabadusi ja võimalusi.

Koondiste sees jaotatakse liikmeid peamiselt nende staatuse järgi:

  • Rebane (reb!) ja lihtliige (l!l!) - Nemad tunneb ära agara toimetamise ja Rotalia tsirkliga varustatud musta värvi tekli järgi. See peakate annab neile ka ühise nime: „mustmaja".
  • Tegevliige (t!l!) - Tegevliikmeid nimetatakse ka konfraatriteks (confr!) ja moodustavad koos „mustmajaga" tegevkonvendi. Sellesse staatusesse on õigus astuda „mustmaja" liikmetel, kes on saavutanud vajaliku küpsuse. Selle tõestuseks hakkab ta edaspidi kandma Rotalia värvides teklit. Tegevliikme perioodi peetakse akadeemiliste organisatsioonide seisukohast kõige aktiivsemaks ning muuhulgas võib see tähendada erinevate ametite täitmist. Samuti täieneb iga kahe tegevsemestri järel tegevliikme nimetus uue auväärse tiitliga kuni 13. semestrini (s.o. enam kui 6,5-aastase staaži täitumiseni), kui ta teenib suurima aunimetuse „kuldrebane".
  • Vilistlane (vil!) - Vilistlased on lõpetanud oma ülikooliõpingud ja igapäevase aktiivse tegevuse tegevkonvendi ridades ning pühenduvad korporatsiooni varade juhtimisele ning nõustamisele. Tihtipeale toimivad just vilistlased korporatsiooni ajaloolist mälu ja ühistunnet alal hoidva kogemuste jõuna.
  • Emeriitvilistlane (emer!) - Emeriitvilistlased on korporatsioon Rotalias olnud juba 50 aastat. Oma suure kogemuste pagasi tõttu on nad ka suureks teadmiste allikaks noortele liikmetele.

Sarnaselt ka teistele akadeemilistele organisatsioonidele peetakse liikmeks astumisest möödunud akadeemilise staaži üle arvestust. Tegevkonventi kuulumise vältel tähistab see aunimetuste kogunemist ja vilistlaseks astumise järel öeldud sõnade kaalu.

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.