korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Tegevus » Liikmeskond

Liikmeskond

Korporatsioon Rotalia liikmeskond jaguneb tegevliikmeteks, vilistlasteks, lihtliikmeteks ja rebasteks.

Tegevliikmed on ülikoolis õppivad täieõiguslikud korporatsiooni liikmed. Neil on õigus kanda Rotalia värve ning osaleda konvendi juhtimises, moodustades presiidiumi ja ametnikkonna. Ametite täitmine on tähtajaline ja kestab enamikul juhtudest ühe semestri. Rotalias on konvendi kõrgeimaks ametnikuks ja akadeemiliselt kõige vanemaks liikmeks senior.

Enne tegevliikmeks saamist tuleb rebastel ja lihtliikmetel läbi teha vähemalt kolme kuu ja kuni nelja semestri pikkune katseaeg. Kõik soovijad astuvad korporatsiooni rebastena, küll on vanematel üliõpilastel õigus presiidiumile suunatud avalduse alusel sooritada katseaeg lihtliikmena. Selle perioodi käigus tuleb neil tutvuda korporatsiooni põhimõtete ja reeglitega ning täita kõiki mõistlikke vilistlaste ja tegevliikmete käske. Tegevliikmeks saamiseks tuleb kaitsta referaat ja õppida selgeks Rotalia ametlikud laulud ning põhimõtted. Keskmiselt kestab rebaste ja lihtliikmete katseaeg Rotalias ühe aasta.

Vilistlased on korporatsiooni liikmed, kes on oma õpingud ülikoolis lõpetanud ning võivad osaleda korporatsioon Rotalia juhtimises. Kuna korporatsioon ühendab liikmeid eluaegselt, siis osalevad vilistlased aktiivselt üritustel ning on konvendile igapäevases tegevuses toeks. Vilistlase staatusega kaasneb automaatselt õigus osaleda vilistlaste kogu tegevuses. Vilistlaste kogu liikmed võivad vajadusel organiseeruda koondiseks ning koondis saab omakorda õiguse osaleda Ülemaailmse Vilistlaste Kogu tegevuses. Vastavalt koondiste suurusele moodustatakse Esindajate Kogu, mis on korporatsioon Rotalia kõige tähtsam esindusorgan.

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.