korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Sõbrad » E!K!L!

E!K!L!

Eesti Korporatsioonide Liit (E!K!L!) asutati 28. märtsil 1915 a. korporatsioonide Vironia, Fraternitas Estica, Sakala, Ugala ja Rotalia eestvedamisel Tartus. Liidu eesmärk on tihendada suhteid organisatsioonide vahel. Tõhustada oma liikmete vaimset kasvatust Eesti ajaloo, keele ja kirjanduse tundmaõppimise kaudu. Sellised põhimõtted on kehtivad ka tänasel päeval. EKL-i kogunemistel arutatakse ja lahendatakse korporatsioonide ühiseid muresid. Võetakse ühiseid seisukohti vastavates teemades ja lahendatakse liikmetevahelisi probleeme.

Peale asutamist on erinevatel aegadel liitunud EKL-ga korporatsioonid Revelia, Fraternitas Liviensis, Fraternitas Tartuensis, Tehnola, Leola, Wäinola ja Fraternitas Ucuensis. Kümme esimest korporatsiooni osalesid ka EKL-i taasasutamisel 1990. aastal Tartus. Aastatel 2008 kuni 2012 peatas oma liikmestaatuse korp! Ugala.

Peetakse ühiseid E!K!L! kommersse ning arendatakse suhtlust teiste maade korporatsioonidega.

Akadeemilise vanuse järgi:

Korporatsioon Vironia

 • Asutatud: 26. november 1900
 • Värvid: violett-must-valge
 • Lipukiri: "Ühisus. Kindlus. Ausus."
 • Liige: vironus
 • Konvendikorter: Uus 28 - 14 (Tallinn) ja Lai 30 (Tartu)
 • Koduleht: www.vironia.ee

Korporatsioon Fraternitas Estica

 • Asutatud: 9. mai 1907
 • Värvid: sinine-roheline-valge
 • Lipukiri: "Teos õiglane ja vahvas ustav sulle, Eesti rahvas"
 • Liige: frater esticus
 • Konvendikorter: Vanemuise 54 (Tartu) ja Kinga 3 (Tallinn)
 • Koduleht: www.cfe.ee

Korporatsioon Sakala

 • Asutatud: 14. november 1909
 • Värvid: sinine-violett-valge
 • Lipukiri: "Üks kõigi eest, kõik ühe eest"
 • Liige: sakalanus
 • Konvendikorter: Veski 69 (Tartu) ja Raekoja plats 16 (Tallinn)
 • Koduleht: www.sakala.ee

Korporatsioon Ugala

 • Asutatud: 30. oktoober 1913
 • Värvid: must-sinine-valge
 • Lipukiri: "Isamaa, sõprus, ausus"
 • Liige: ugalensis
 • Konvendikorter: Kuperjanovi 16 (Tartu)
 • Koduleht: www.korpugala.ee

Korporatsioon Rotalia

 • Asutatud: 10. november 1913
 • Värvid: sinine-must-roheline
 • Lipukiri: "Eestimaa, mu isamaa"
 • Liige: rotalus
 • Konvendikorter: Tähe 3 (Tartu) ja Pikk 11-2 (Tallinn)
 • Koduleht: www.rotalia.ee

Korporatsioon Fraternitas Liviensis

 • Asutatud: 29. jaanuar 1918
 • Värvid: violett-roheline-valge
 • Lipukiri: "Vendlus, ausus, hoolsus"
 • Liige: frater liviensis
 • Konvendikorter: Jakobi 52 (Tartu) ja A. Weizenbergi 10-6 (Tallinn)
 • Koduleht: www.liviensis.ee

Korporatsioon Leola

 • Asutatud: 16. oktoober 1920
 • Värvid: violett-kollane-valge
 • Lipukiri: "truudus-tublidus-ausus"
 • Liige: leolensis
 • Konvendikorter: Tatari 12 (Tallinn)
 • Koduleht: www.leola.ee

Korporatsioon Revelia

 • Asutatud: 3. detsember 1920
 • Värvid: roheline-must-valge
 • Lipukiri: "Üks kõige - kõik ühe eest!"
 • Liige: revelus
 • Konvendikorter: Veski 45 (Tartu)
 • Koduleht: www.revelia.ee

Korp! Revelia asutati 3. detsembril 1920 (registreerimine Tartu Ülikoolis). Uue korporatsiooni asutamise ajendiks sai asjaolu, et Vabadussõjast tagasi tulnud ja ülikooli astunud noori ei rahuldanud vanemate korporatsioonide saksa kombed ja rebasedrill. Omal nahal oli viimase ära proovinud kuus asutajaliiget Sakalas, kaks Ugalas ja üks Fraternitas Academicas. Konkreetsem mõte uuest korporatsioonist, mis panustaks rohkem isiksuse arengule ja individuaalsele vastutusele, sündiski 1920. aasta kevadel Sakala rebaselennu ajal.

1928. aastal võeti Revelia EKL!-i kuuendaks täisliikmeks. 1930. aastal sõlmis Revelia sõpruslepingu Soome üliõpilasorganisatsiooniga Wiipurilainen Osakunta. 1935. aastal liitus Reveliaga tegevuse lõpetanud korporatsioon Fraternitas Justitiae. Nõukogude okupatsioon katkestas 1940. aastal Revelia legaalse tegevuse kodumaal. Paguluses tegutsesid Saksamaa (Geislingeni põgenikelaager), Rootsi, Kanada, USA ja Austraalia koondised, millest tänini on aktiivne Kanada koondis. Eestis taastati Revelia registreeritud tegevus 31. märtsil 1989. 2005. aastal sõlmis Revelia sõpruslepingu Läti korporatsiooniga Fraternitas Metropolitana.

Korporatsioon Tehnola

 • Asutatud: 23. oktoober 1921
 • Värvid: must-roheline-valge
 • Lipukiri: "Kindlus, ausus, vendlus"
 • Liige: tehnolus
 • Konvendikorter: Pikk tn 29a (Tallinn)
 • Koduleht: www.tehnola.ee

1918. aastal avati Tallinnas Eesti Tehnika Seltsi tehnilised erikursused. 1920-nda aasta lõpuks oli nendest kursustest välja kujunenud 270 üliõpilasega riiklik õppeasutus – Tallinna tehnikum. Tollane Tallinna üliõpilaskond koosnes suures osas Vabadussõjas osalenud meestest, kes pärast sõda oma pooleli jäänud õpinguid jätkates tahtsid rahvuslikus ülesehitustöös jõudumööda kaasa lüüa.

Niisuguste üliõpilaste eestvedamisel hakkas 1920.a. sügissemestril 12-liikmeline sõpruskond endale organiseerumisvormi otsima. Pikemate kaalutluste tulemusena jäädi peatuma korporatiivse kuju juurde. Asutajaliikmetena kirjutasid põhikirjale alla August Laupa, Paul Piller, Heinrich Leevald, Oskar Piibar, Richard Jaanus, Valler Leevand, August Lond, Eduard Pruuler, Villem Tõnisson, Oskar Lubi, Anton Trumm ja Johannes Kuresson.

Ksv! O. Lubi ettepanekul otsustati korp!'i nimeks võtta Tehnola, kuna see oli asutatud peamiselt tehnikaüliõpilaste poolt. Välisteks tunnusteks valiti must-roheline-valge, tähendusega: must – kohusetruu, roheline – nooruse lakkamatu püüe, valge – edu poole. 23. oktoobril 1921 kinnitati korp! Tehnola põhikiri Talinna Tehnikumi juhatuse poolt.

Tehnola suleti nagu teisedki üliõpilasorganisatsioonid siseminister Maksim Undi dekreediga 31. august 1940. Korp! Tehnola vara määrati üleandmiseks Balti Manufaktuuri kommunistlike noorte ühingule.

Peale sõda jätkus Tehnola tegevus peamiselt Rootsis, Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Austraalias. Eestis hakkasid tehnolused vil! Villem Seidra eestvedamisel koos käima alates 1955. aastast.

24. aprillil 1989.a. toimus Tallinna Polütehnilises Instituudis 12 üliõpilase, ühe õppejõu ja viie korp! Tehnola vilistlase osavõtul esimene sõjajärgne korp! Tehnola koosolek Eestis. Otsustati taastada korp!'i tegevus ja võeti vastu põhikiri.

Korporatsioon Fraternitas Tartuensis

 • Asutatud: 27. märts 1929
 • Värvid: roheline-valge-violett
 • Lipukiri: "Pidevas töös tõe valguses elurõõmsalt tulevikku"
 • Liige: frater tartuensis
 • Konvendikorter: Vallikraavi 19 (Tartu)
 • Koduleht: tartuensis.ee