korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Rotalia fondid » SA Rotalia Fond » Toetajad » Taimo Leete

Taimo Leete

Vil! Taimo Leete sündis 1. novembril, 1902. a. Kolga vallas Harjumaal, Silberbergide mõisas, noorema pojana. Taimo Leete kuulub Tartu konvendi esimesse coetusesse, endise nimega Gerhard Silberberg.

Silberbergide mõisa häärberis asus ka valla kool, kus Taimo sai oma alghariduse. Sealt siirdus ta Tallinna Westholmi Poeglaste Eragümnaasiumi, mille lõpetas 1920. a. Peale sõjaväeteenistust as­tus ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonda ja 1925. a. 1. semestril võeti vastu korp! Rotalia rebaseks. Tegevliikmeks sai ta juba 1926. aastal. Oma seltskondliku positsiooni ja sõbraliku ellusuhtumise filosoofia tõttu oli tema ümber kogunenud palju endisi koolikaaslasi, keda ta tõi enesega ka Rotaliasse. Nagu ta ise armastas öelda: -"See on iga rebase kohus, tulla ise ja tuua oma sõbrad kaasa!"

Peale ülikooli lõpetamist 1927. aastal asus ta Väike-Maarjasse advokaadina tööle, kus ta sai tuttavaks neiu Benita Rückenberg'iga, kelle vanemate talu asus sealsamas lähedal. Aasta hiljem asus Taimo Tallinna põllutööministeeriumi teenistusse juhtivale kohale ja 1934. aatal abiellus prl Benita Rückenberg'iga, kes oli parajasti lõpetanud konservatooriumi laulu ja klaveri alal.

Taimo Leetel on olnud suuri teeneid Eesti riigi ja rahva majanduslikus ning poliitilises elus. Ta on tegutsenud Eesti eksiilvalitsuse nõunikuna. Põgenikuna Rootsis oli tema Göteborgi Eesti Seltsi asutaja liige, abiesimees ja hiljem esimees. Asudes elama Montreali oli ta Rotalia Montreali koondise asutajaliige ning oli mitmekordne senior ja praesidiumi liige. Tema võttis aktiivselt osa ka ühiskondlikust elust, olles ka Montreali Eesti Seltsi esimees.

Taimo Leete suri 31. juulil 1990. aastal. Oma testamentis jättis ta märgatavalt suure osa korporatsioon Rotaliale, millest tuleneb ka Taimo Leete Mälestusfond.

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.