korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Rotalia fondid » SA Rotalia Fond » Juhatus

Sihtasutuse juhatus


Vastavalt sihtasutuse põhikirjale juhatus:

1) töötab välja sihtasutuse vara haldamise plaani ja esitab selle kinnitamiseks nõukogule;

2) sõlmib lepinguid sihtasutuse vara haldamiseks lähtudes nõukogu otsustest;

3) teostab toetuste ja stipendiumite väljamakseid sihtasutuse nõukogu otsuse alusel;

4) korraldab sihtasutuse raamatupidamist.

 

 

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.