korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Rotalia fondid » SA Rotalia Fond » Jagatavad toetused

Milliseid toetusi sihtasutus jagab?

 1. Uurimustöö stipendium - Eesti ajaloo uurimise toetuseks.
 2. Rebas-stipendium - Eesti koondiste rebaste majanduslik toetamine
 3. Reisistipendium - üliõpilasorganisatsioonide väliskoondiste noorliikmetele, et suunata nad „poolkohustuslikus korras" Eestisse praktiseerima eesti keelt ja meelt.
 4. Tegevliikme reisistipendium aktiivsematele conf!-le, et lühiajaliselt külastada välisriike, kus paiknevad üliõpilasorganisatsioonide koondised.
 5. Üliõpilasorganisatsioonidega seotud ettevõtmiste toetus - toetused trükistele, arhiivile, konverentsidele, uurimustöödele, spordiüritustele, filmidele ja muudele sisukatele tegevustele.

Nõukogus kinnitamata ideed tulevikus võimalike toetuste jaoks:

 • eesti keele arendamisega seotud toetused,
 • üliõpilasperele antav stipendium,
 • riigikaitse õpingutega seotud toetused,
 • erialapõhised stipendiumid (nt õigusteaduse või inseneri valdkonnas),
 • ...
 • teretulnud on kõik muud head ideed!
Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.