korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Rotalia fondid » SA Rotalia Fond

Sihtasutus "Rotalia Fond"

Sihtasutus on asutatud Korporatsioon Rotalia Vilistlaskogu poolt 2007. aastal ja registrisse kantud 21. veebruaril 2008 (registrikood 9001117). Fondi tegelik ajalugu ulatub juba 2002. aastasse ja see tegutses Rotalia Vilistlaskogu siseselt  "Rotalia arengufondi" nime all. Iseseisev sihtasutus otsustati luua kui sihtkapitali maht oli ületanud 2 miljonit krooni.

Sihtasutuse eesmärkideks on:

  • Korporatsioon Rotalia kodukorras sätestatud eesmärkide teostamise majanduslik toetamine.
  • Stipendiumifondide loomine ning stipendiumide maksmine üliõpilastele.
  • Ühiskondlike organisatsioonide loova ja ühiskondliku tegevuse toetamine kultuuri, hariduse, teaduse ja avaliku elu valdkondades.

Sihtasutust juhib kümneliikmeline nõukogu, kus on esindajad kõigist Rotalia koondistest. Sihtasutuse igapäevast tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus.

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.