korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Rotalia fondid » Stipendiaadid » Kuulutus 2015

Stipendiumikonkurssi väljakuulutamine 2015/2016 õppeaastaks

Rotalia Foundation (USA), edaspidi fond, kuulutab välja 50 stipendiumi à 2000 € Eesti avaõiguslike ülikoolide* (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) üliõpilastele, kes praegu õpivad päevases täiskoormusega õppes:

 • kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe) 2. aastal,
 • integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või
 • kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal

Stipendium antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel ning ei ole mõeldud välisüliõpilastele.

Sooviavaldus tuleb saata hiljemalt 4. maiks 2015. a fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Mark'i nimele aadressile Ülikooli 18, 50090 TARTU. Sooviavalduse (kinnises ümbrikus) võib tööpäevadel ka ise tuua Tartu Ülikooli peahoones asuvasse postikantseleisse (Ülikooli 18 ruum 120 kell 8-11 ja 13-16). Kvalifitseeruvad ka 04.05.2015 postitempli kuupäevaga sooviavaldused.

Vormikohases sooviavalduses (koos fotoga) esitatakse:

 • isiku- ja kontaktandmed
 • hariduskäik
 • senine töökogemus
 • vabatahtlik tegevus rahvuslikes, heategevuslikes, kristlikes ning noorte- ja kultuuriorganisatsioonides (nt Kaitseliit, naiskodukaitse, noorkotkad, kodutütred, skautlus, üliõpilaskond, korporatsioonid, seltsid, muud noorte- ja kultuuriorganisatsioonid)
 • teenistus EV kaitsejõududes
 • perspektiiv, kuidas taotleja kavatseb oma õpinguid kasutada Eesti riigi ja rahva hüvanguks
 • milliseid õppetoetusi ja stipendiume on taotleja varasemalt saanud või kuidas oma õpinguid finantseerinud
 • andmed õppeedukuse kohta kokkuvõtvalt, õppekoormus (täis- või osakoormusega õpe) ja kaalutud keskmine hinne

Sooviavaldusele lisatakse:

 • elulugu jutustavas vormis, käsitsi kirjutatud, mitte enam kui 1 lehel
 • tõend õppimise kohta, milles on ära märgitud õppekava ja selle kood, õppevorm (s.t päevane õpe või avatud ülikooli õpe), koormus (täis- või osakoormus), üliõpilase aasta staatus ehk mitmenda aasta üliõpilane tõendi väljastamise kuupäeval on ning kas saab/ ei saa kevadsemestril põhi-, täiendavat või majanduslikku toetust (tõendi võtmisel dekanaadist tuleb neid aspekte rõhutada)
 • dekanaadis kinnitatud väljavõte akadeemilisest õiendist koos ainepunktide, hinnete ja hinnete kaalutud keskmise äranäitamisega; 1. aasta magistrantidel tuleb lisada ka koopia diplomi juurde kuuluvast akadeemilisest õiendist (tõestatud vastavas kõrgkoolis)
 • oma kodukõrgkooli korralise õppejõu argumenteeritud soovitus

Lae avalduse vorm alla DOC või PDF formaadis.

Erandina antakse nende 50ne stipendiumi hulgas kaks Bruno ja Helge Laan’e nimelist stipendiumi Tallinna Nõmme Gümnaasiumi abiturientidele, kes alustavad uuest õppeaastast õpinguid eelpoolmainitud ülikoolides.

Stipendiaadid selguvad juulikuu lõpuks ja antakse üle õppeaasta alguses Tartus, Rotalia majas toimuval aktusel. Stipendiumi saamisest teatatakse stipendiaatidele e-postiga. Stipendiumi mittesaamist komitee ei põhjenda.

 

Rein Grabbi
Fondi stipendiumide komitee esimees

 

Täiendav teave:
Sirje Mark, Fondi stipendiumite komitee sekretär
e-post: sirje.mark@ut.ee
telefon: 507 3729, 737 5609
postiaadress: Ülikooli 18, 50090 TARTU

 

* Eesti avaõiguslikud ülikoolid:

 • TÜ – Tartu Ülikool
 • TTÜ – Tallinna Tehnikaülikool
 • EMÜ – Eesti Maaülikool
 • TLÜ – Tallinna Ülikool
 • EMTA – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • EKA – Eesti Kunstiakadeemia
Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.