korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Rotalia fondid » Stipendiaadid » Kuulutus 2013

Stipendiumikonkursi väljakuulutamine 2013/2014. õppeaastaks

Rotalia Foundation (USA), edaspidi fond, kuulutab välja 50 stipendiumi a' 2000 € Eesti avaõiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) praegu päevases õppes õppivatele 2. aasta bakalaureuse- või 1. aasta magistriastme üliõpilastele. Stipendiumi antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel.

Sooviavaldus tuleb saata 2. maiks 2013. a fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Mark'i nimele aadressil Ülikooli 18, 50090 TARTU. Sooviavalduse (kinnises ümbrikus) võib tööpäevadel ka ise tuua Tartu Ülikooli postikantseleisse (Ülikooli 18, ruum 121, kell 8-11 ja 13-16). Kvalifitseeruvad ka 02.05.2013 postitempli kuupäevaga sooviavaldused.

Vormikohasele sooviavalduses (koos fotoga) esitatakse:

 • isiku- ja kontaktiandmed
 • hariduskäik
 • senine töökogemus
 • vabatahtlik tegevus rahvuslikes, heategevuslikes, kristlikes ning noorte- ja kultuuriorganisatsioonides (nt Kaitseliit, naiskodukaitse, noorkotkad, kodutütred, skautlus, üliõpilaskond, korporatsioonid, seltsid, muud noorte- ja kultuuriorganisatsioonid)
 • teenistus EV kaitsejõududes
 • perspektiiv, kuidas taotleja kavatseb oma õpinguid kasutada ka Eesti riigi ja rahva hüvanguks
 • milliseid stipendiume ja toetusi on taotleja varem saanud või kuidas oma õpinguid varem finantseerinud
 • andmed õppeedukuse kohta kokkuvõtvalt ja õppekoormus (täis- või osakoormusega õpe)
Sooviavaldusele lisatakse:
 • elulugu jutustavas vormis, käsitsi kirjutatud, mitte enam kui 1 lehel
 • tõend õppimise kohta, milles kindlasti oleks ära märgitud õppevorm (s.t tingimuste kohaselt päevane õpe) ning üliõpilase aasta staatus ehk mitmenda aasta bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane tõendi väljastamise kuupäeval on (tõendi võtmisel dekanaadist tuleb neid aspekte rõhutada).
 • dekanaadis kinnitatud väljavõte akadeemilisest õiendist koos ainepunktide äranäitamisega; magistrantidel tuleb lisada ka koopia diplomi juurde kuuluvast akadeemilisest õiendist (tõestatud vastavas kõrgkoolis)
 • oma kodukõrgkooli korralise õppejõu argumenteeritud soovitus

Lae avalduse vorm alla DOC või PDF formaadis.

 

2013/2014. õppeaasta stipendiumde rahastamine

 • Rotalia Foundation - 47 stipendiumi
 • Bruno ja Helge Laan - 2 stipendiumi Tallinna Nõmme Gümnaasiumi abiturientidele
 • Dr Vaho Rebassoo - 1 Professor Dr Herbert Rebassoo nimeline mälestusstipendium

Stipendiumid antakse üle õppeaasta alguses Tartus, Rotalia majas toimuval aktusel.

 

Rein Grabbi
Fondi stipendiumide komitee esimees

 

Täiendav teave:
Sirje Mark, Fondi stipendiumite komitee sekretär
e-post: sirje.mark@ut.ee
telefon: 737 5609 või 507 3729

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.