korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Rotalia fondid » Stipendiaadid » Kuulutus 2011

Stipendiumikonkursi väljakuulutamine 2011/2012. õppeaastaks

Rotalia Foundation (USA), edaspidi fond, kuulutab välja 50 stipendiumi a' 2000 USD Eesti avaõiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) praegu päevases või statsionaarses õppevormis õppivatele 2. aasta bakalaureuse- või 1. aasta magistriastme üliõpilastele. Stipendiumi antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel.

Sooviavaldus tuleb saata 30. aprilliks 2011. a fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Mark'i nimele aadressil Ülikooli 18, 50090 TARTU. Kvalifitseeruvad ka 30.04.2011 postitempli kuupäevaga sooviavaldused ning sooviavalduse võib tööpäevadel ka ise tuua Tartu Ülikooli postikantseleisse (Ülikooli 18, ruum 121, kell 8-11 ja 13-16).

Vormikohasele sooviavaldusele tuleb lisada:

  • foto
  • elulugu, käsitsi kirjutatud, mitte enam kui 1 lehel
  • tõend õppimise kohta, milles kindlasti oleks ära märgitud õppevorm ning üliõpilase aasta staatus ehk mitmenda aasta üliõpilane tõendi väljastamise kuupäeval on (tõendi võtmisel dekanaadist tuleb neid aspekte rõhutada).
  • dekanaadis kinnitatud väljavõte akadeemilisest õiendist koos ainepunktide äranäitamisega; magistrantidel tuleb lisada ka koopia diplomi juurde kuuluvast akadeemilisest õiendist (tõestatud vastavas kõrgkoolis)
  • oma kodukõrgkooli korralise õppejõu argumenteeritud soovitus

Lae avalduse vorm alla DOC või PDF formaadis.

 

2011/2012 õppeaasta stipendiume rahastavad

  • Prof Dr Anne Jennings Smith ja Gerhard Treuberg - kokku 45 nimelist mälestusstipendiumi
  • Bruno ja Helge Laan - 2 stipendiumi Tallinna Nõmme Gümnaasiumi abiturientidele
  • EV Aukonsul Emeritus Mart Kask ja Dr Linda-Reet Kask - 1 stipendium
  • EV Aukonsul Paul Raidna and Katre Raidna - 1 Enn Raidna nimeline mälestusstipendium
  • Dr Vaho Rebassoo - 1 Professor Dr Herbert Rebassoo nimeline mälestusstipendium

 

Rein Grabbi
Fondi stipendiumide komitee esimees

 

Täiendav teave:
Sirje Mark
tel 507 3729 või 737 5609
sirje.mark@ut.ee

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.