korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Rotalia fondid » Stipendiaadid » Kuulutus 2010

Stipendiumikonkursi väljakuulutamine 2010/2011. õppeaastaks

Rotalia Foundation (USA, Seattle), edaspidi Fond, kuulutab 2010/2011. õppeaastaks välja 17 stipendiumi a' 1500 USD Eesti avalik-õiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA*) praegu (aprillikuu seisuga) päevases ehk statsionaarses õppevormis õppivatele 2. aasta bakalaureuse- ja 1. aasta magistriastme üliõpilastele.

Stipendiumi antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel.

Sooviavaldused tuleb saata 5. maiks 2010. a Fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Mark'i nimele aadressil Ülikooli 18, 50090 TARTU. Kvalifitseeruvad ka 05.05.2010 postitempli kuupäevaga sooviavaldused. Sooviavalduse võib ka ise tuua Ülikooli 18-121 tööpäevadel k 8-11 ja 13-16.

 

Vormikohases sooviavalduses (koos fotoga) esitatakse:

 • isiku- ja kontaktandmed
 • hariduskäik
 • senine töökogemus
 • vabatahtlik tegevus rahvuslikes, heategevuslikes, kristlikes ning noorte- ja kultuuriorganisatsioonides (nt Kaitseliit, naiskodukaitse, noorkotkad, kodutütred, skautlus, üliõpilaskond, korporatsioonid, seltsid, kultuuriorganisatsioonid vms)
 • teenistus EV kaitsejõududes
 • perspektiiv, kuidas taotleja kavatseb oma õpinguid kasutada ka Eesti riigi ja rahva hüvanguks
 • milliseid stipendiume ja toetusi on taotleja varem saanud või kuidas oma õpinguid varem finantseerinud
 • andmed õppeedukuse kohta kokkuvõtvalt

Sooviavaldusele lisatakse:

 • elulugu, käsitsi kirjutatud, mitte enam kui 1 lehel
 • tõend õppimise kohta päevases õppevormis, milles kindlasti oleks märgitud ka üliõpilase aasta staatus ehk mitmenda aasta üliõpilane tõendi väljastamise kuupäeval on (tõendi võtmisel dekanaadist tuleb seda rõhutada)
 • dekanaadis kinnitatud väljavõte akadeemilisest õiendist koos ainepunktide äranäitamisega; magistrantidel tuleb lisada ka koopia diplomi juurde kuuluvast akadeemilisest õiendist (tõestatud vastavas kõrgkoolis)
 • oma kodukõrgkooli korralise õppejõu argumenteeritud soovitus

 

2010/2011. õppeaasta stipendiume rahastavad:

 • Professor, Dr Anne Smith ja Gerhard Treuberg - 8 nimelist mälestusstipendiumi
 • EV Aukonsul Paul Raidna and Katre Raidna - 2 Enn Raidna nimelit mälestusstipendiumi
 • Dr Vaho Rebassoo - 1 Professor Dr Herbert Rebassoo nimeline mälestusstipendium
 • Bruno ja Helge Laan - 3 stipendiumi, sh 2 Tallinna Nõmme Gümnaasiumi abiturientidele
 • Dr Boris Auksmann ja Asta Auksmann - 1 stipendium
 • Lembit Kosenkranius ja Dr Heljo Kosenkranius - 1 stipendium
 • EV Aukonsul Emeritus Mart Kask ja Dr Linda-Reet Kask - 1 stipendium

Lae alla DOC või PDF formaadis avaldus.

 

Rein Grabbi

Fondi stipendiumide komitee esimees

 

Täiendav teave: Sirje Mark, Fondi stipendiumide komitee sekretär

tel 737 5606, e-post: sirje.mark@ut.ee

 

* Eesti avalik-õiguslikud ülikoolid:

 • TÜ - Tartu Ülikool
 • TTÜ - Tallinna Tehnikaülikool
 • TLÜ - Tallinna Ülikool
 • EMÜ - Eesti Maaülikool
 • EMTA - Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • EKA - Eesti Kunstiakadeemia

 

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.