korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Rotalia fondid » Stipendiaadid » Kuulutus 2009

Stipendiumikonkursi väljakuulutamine 2009/2010. õppeaastaks

Rotalia fond USAs (Rotalia Foundation), edaspidi fond, kuulutab välja 15 stipendiumi a’ 1500 USD Eesti avalik-õiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) praegu (aprillikuu seisuga) päevases ehk statsionaarses õppevormis õppivatele 2. aasta bakalaureuseastme ja 1. aasta magistriastme üliõpilastele.

Stipendiumi antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel.

Sooviavaldused tuleb saata 30. aprilliks 2009. a fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Margi nimele Ülikooli 18-121, 50090 TARTU. Kvalifitseeruvad ka 30.04.2009 postitempli kuupäevaga sooviavaldused.

Sooviavaldused võib ka ise tuua samale aadressile, kuid siis juba arvestusega, et tööpäevadel k 8-11 ja 13-16 ning 30. aprillil kuni kella 12-ni.

Vormikohases sooviavalduses (koos fotoga) esitatakse:

 • isiku- ja kontaktandmed
 • hariduskäik
 • senine töökogemus
 • vabatahtlik tegevus rahvuslikes, heategevuslikes, kristlikes ning noorte- ja kultuuriorganisatsioonides (nt Kaitseliit, naiskodukaitse, noorkotkad, kodutütred, skautlus, üliõpilaskond, korporatsioonid, seltsid, kultuuriorganisatsioonid vms)
 • teenistus EV kaitsejõududes
 • perspektiiv, kuidas taotleja kavatseb oma õpinguid kasutada ka Eesti riigi ja rahva hüvanguks
 • milliseid stipendiume ja toetusi on taotleja varem saanud või kuidas oma õpinguid varem finantseerinud
 • andmed õppeedukuse kohta kokkuvõtvalt

Sooviavaldusele lisatakse:

 • elulugu, käsitsi kirjutatud, mitte enam kui 1 lehel
 • tõend õppimise kohta päevases õppevormis, milles kindlasti oleks märgitud ka üliõpilase aasta staatus ehk mitmenda aasta üliõpilane tõendi väljastamise kuupäeval on (tõendi võtmisel dekanaadist tuleb seda rõhutada)
 • dekanaadis kinnitatud väljavõte akadeemilisest õiendist koos ainepunktide äranäitamisega; magistrantidel tuleb lisada ka koopia diplomi juurde kuuluvast akadeemilisest õiendist (tõestatud vastavas kõrgkoolis)
 • oma kodukõrgkooli korralise õppejõu argumenteeritud soovitus

Stipendiaatide valiku tegemisel arvestatakse ka taotluse esitamise korrektsust.

Stipendiaadid avalikustatakse eelpoolnimetatud veebilehel augustikuu alguses ning neile vastatakse samal ajal ka kirjalikult.

Stipendiumid antakse üle septembrikuu alguses Tartus, Rotalia majas toimuval aktusel.

 

Rein Grabbi
Fondi stipendiumide komitee esimees

 

Lisateave: 
Sirje Mark, fondi stipendiumide komitee sekretär
tel 737 5606, e-post: sirje.mark@ut.ee

Eesti avalik-õiguslikud ülikoolid:

 • TÜ – Tartu Ülikool
 • TTÜ – Tallinna Tehnikaülikool
 • TLÜ – Tallinna Ülikool
 • EMÜ – Eesti Maaülikool
 • EMTA – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • EKA – Eesti Kunstiakadeemia
Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.