korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Rotalia fondid » Rotalia Foundation (USA)

Rotalia Foundation (USA)

Rotalia Foundation, asukohaga Seattle, USA, on andnud toetusi Eesti üliõpilastele alates 1988. aastast.

Fondi alg- ja põhikapitaliks on olnud Tartu Ülikooli ja korp! Rotalia vilistlase Gerhard Treubergi pärandus. Sellest ajast on lisandunud fondi juurde mitmeid annetajaid, kes on rahastanud nimelisi stipendiume, sh. Ene Silla (prof, dr Anne Jennings Smith), Bruno ja Helge Laane, Enn Raidna, Herbert Rebassoo, Mart Kase, Thomas Tulingu, Boris ja Asta Auksmanni, Helle Kiissi ja Lembit Kosenkraniuse nimelised stipendiumid.

Fondi statuudi kohaselt antakse stipendiume Eesti avalik-õiguslike ülikoolide päevases ehk statsionaarses õppevormis õppivatele 2. aasta bakalaureuse- ja 1. aasta magistriastme üliõpilastele.

Rotalia Foundation'i tegevust juhib korp! Rotalia USA vilistlastest koosnev juhatus. Alates 2005. aastast on Rotalia Foundation'i juhatuse esimeheks EV Aukonsul Emeritus Mart Kask. Varasemalt on seda olnud fondi asutajaliige Kenneth Gorshkow ja Uve Kapsi. Alates 1995. aastast volitas fondi juhatus stipendiumidega seonduvat tegevust koordineerima Rotalia Foundation'i stipendiumide komiteed Eestis.

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.